นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษพร้อมทั้งมอบนโยบายในการบริหารการศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด นำไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยการประชุมในครั้งนี้ นายสมเร็จ อุดแดง ได้มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีการบริหารและพัฒนาการศึกษาได้ดีเยี่ยม เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดิอิมเพรส จังหวัดน่าน