นายชูเกียรติ ด่านธนทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน สพป.น่าน เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการดำเนินการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนและให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่มี่วสุมกับอบายมุขทั้งปวง ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ แข็งแรง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (พนิตพร/ภาพ-ข่าว)