สิบเอกหญิงประวีย์สุดา ศรีเมืองวรโชติ นางกฤตติการ มงคลวิสุทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชานุบาล พร้อมด้วย เด็กหญิงณัฐชวดี ทองอินปัน และเด็กหญิงปุณยาพร อยู่เย็น นักเรียนโรงเรียนราชานุบาล ร่วมรายการเช้านี้ที่น่าน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน FM 94.75 MHz พูดคุยในประเด็น โครงการห้องเรียนสีเขียว กับรางวัลห้องเรียนสีเขียวรักพลังงานดีเด่น ระดับประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561