ว่าที่ พันตรี สุรเดช รอดจินดา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 และบุคลากร สพป.น่าน เขต 1 ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ วัดพญาวัด ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน